Graphic Design, Poesie in Dialetto Calabrese

Graphic Design: Keep calm…

Annunci
Poesie in Dialetto Calabrese

Vruscia Vruscia

Nesciu u suli e m'appicciau Alli pedi mi pigghjau Su 'mpocati, su 'mpocati! Veniti prestu u mi 'stutati! Mi vruscianu, mi vruscianu Comu acqua non s'astutanu Comu abbampa, comu abbampa! "L'ha muzzicata la taranta" Dammi tempu, dammi tempu mu pigghju n'attimu d'abbentu E sonati e sonati Sti Pedi i diavuli astutati! Chi magaria, chi magaria… Continue reading Vruscia Vruscia